Всички книги от Марин Загорчев

МАРИН ЗАГОРЧЕВ (1972 г.) е един от най-известните български преводачи, биолог по образование, владеещ повечето всички европейски езици. Автор е на „Навигатор по математика“, A Practical Bulgarian Grammar, Learn Bulgarian the Easy Way, Учим болгарский легко и много други учебници и помагала за изучаване на чужди езици.

МАРИН ЗАГОРЧЕВ (1972 г.) е един от най-известните български преводачи, биолог по образование, владеещ повечето всички европейски езици. Автор е на „Навигатор по математика“, A Practical Bulgarian Grammar, Learn Bulgarian the Easy Way, Учим болгарский легко и много други учебници и помагала за изучаване на чужди езици.

Повече
1 - 3 от 3 елемента
1 - 3 от 3 елемента
Продуктът е добавен успешно към сравнението на продукти!