Условия за ползване

 • Внимателно прочетете тези условия, преди да ползвате този сайт. Ако ползвате този сайт се счита, че приемате и сте СЪГЛАСНИ с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, НЕ ПОЛЗВАЙТЕ този сайт!
 • Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между "Скайпринт 04" ЕООД (наричан по-долу skyprintbooks.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн skyprintbooks.com и поддомейните му (наричани общо и за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Скайпринт 04" ЕООД (наричани за краткост Услуги).
 • Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на skyprintbooks.com (с изключение на линка към настроящите Условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Условия.
 • "Скайпринт 04" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България със седалище и адрес на управление: София 1715, жк Младост-4 бл. 455. Ид. номер по Булстат: 131221624; ДДС Номер: BG131221624.


1. Условия за ползване на Сайта skyprintbooks.com

 1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че skyprintbooks.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването или невъзможността да бъде своевременно доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на, или поради използване (или пък невъзможност за използване поради незнание, технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
 2. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Интернет / World Wide Web чрез компютър или други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Интернет / World Wide Web оборудване за достъп до Интернет / World Wide Web. skyprintbooks.com предоставя единствено информационното съдържание на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатиране на компютърното или друго оборудване от страна на потребителя.


2. Задължения на потребителя при регистриране

 1. Предвид ползването на Сайта на skyprintbooks.com Потребителят се съгласява:
  a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
  б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
 2. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, skyprintbooks.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
 3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, skyprintbooks.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.


3. Защита на личните данни. Политика за конфиденциалност на skyprintbooks.com

 1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на skyprintbooks.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
 2. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от skyprintbooks.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на skyprintbooks.com
 3. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от skyprintbooks.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на "Скайпринт 04" ЕООД.
 4. skyprintbooks.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 5. skyprintbooks.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
 6. Повече за Защита на личните данни и политиката за конфиденциалност на skyprintbooks.com вижте в Защита на личните данни.


4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

 1. Потребителят получава достъп до всички услуги на skyprintbooks.com след като извърши процеса на регистрация.
 2. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите потребителско име и парола.
 3. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно skyprintbooks.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.
 4. В случай на загубване или забравяне на паролата, и при изрично искане от страна на Потребителя, skyprintbooks.com автоматично ще изпрати съобщение на регистрираният от Потребителя e-mail адрес, съдържащо регистрираното потребителско име и нова парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.
 5. skyprintbooks.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради незнание или неспазване на разпоредбите на настоящият член.


5. Поведение на потребителите

 1. Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, звук, снимки или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на този, който генерира това Съдържание.
 2. Използвайки Сайта, Потребителят може да попадне на Съдържание, което според него има обиден, неприличен или неприемлив характер. skyprintbooks.com няма да отговаря при никакви обстоятелства за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребители на Сайта, включително грешки и пропуски в него, както и/или за каквито и да било щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.


6. Авторски права и ограничения, свързани с тях

 1. skyprintbooks.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на skyprintbooks.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този Сайт материали в други сайтове без изрично разрешение на skyprintbooks.com е забранена.
 2. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.


7. Представяни стоки и услуги на Сайта

 1. В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
 2. skyprintbooks.com си запазва правото да публикува информация за стоки на чужд език, когато:
  а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
  б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
  в) Самата стока е носител на информация на съответния език или е предназначена за ползване от хора, които говорят този език.
 3. Всички посочени на сайта цени са в Български лева (BGN) с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени разликите в цената за всяка от модификациите.
 4. В случай, че стоката не попада в промоционална програма, което се посочва изрично, се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото й, физическите й размери, дестинацията и начинът на доставка. Цената на всяка стока и доставка е ясно посочена на Сайта и Потребителя приема да я заплати.
 5. skyprintbooks.com има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не са достъпни в момента.


8. Закупуване на стока и/или услуга, представена в skyprintbooks.com

 1. След като се регистрира на Сайта, Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, представяни от skyprintbooks.com. При съставяне на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
 2. По всяко време преди окончателното потвърждаване на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги, както и да откаже поръчката.
 3. При потвърждаване на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със skyprintbooks.com, касаещи конкретната покупка както и покритите от настоящите Условия, обстоятелства, при които поръчката се смята за направена:
  а) за потребители пазаруващи за пръв път - регистрация, следвайки инструкциите в Сайта и при спазване на настоящите Условия;
  б) за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направа и потвърждаване на поръчката;
 4. skyprintbooks.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от упоменатата по време на регистрацията. При допуснати грешки поради незнание, или по технически причини, skyprintbooks.com има право да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови предварително платени и/или депозирани суми от потребителя, ако има такива.
 5. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на валидност на намалението, тази цена важи до изчерпване на наличните количества.


9. Доставка на закупени стоки

 1. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. skyprintbooks.com си запазва правото да удължава посочените срокове до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
 2. skyprintbooks.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина и цената на доставката.


10. Плащане на закупени стоки и услуги

 1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на skyprintbooks.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки skyprintbooks.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги skyprintbooks.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
 2. При плащане по банков или електронен път (ePay.bg / PayPal.com) Потребителят депозира предварително сума, равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на skyprintbooks.com. Доставката на поръчаните стоки и услуги се изпълнява след като депозита бъде потвърден от страна на Банката. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки skyprintbooks.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги skyprintbooks.com приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.


11. Отказ от закупена стока

 1. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката и да я върне на skyprintbooks.com. Потребителят може да върне поръчаната стока или услуга на skyprintbooks.com ако реши да се откаже от сделката, но skyprintbooks.com ще приеме отказа само в случай, че дадената стока ще се върне във вида в който е доставена, а ако е опакована - да не е изваждана от опаковката и опаковката да не е нарушавана.
 2. При отказ от поръчана стока разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.


12. Други

 1. skyprintbooks.com има право да променя технологията и външния вид на предоставяните стоки и услуги по всяко време и без предварително известяване.
 2. skyprintbooks.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на услуги.


13. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. skyprintbooks.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

14. При ползване на услугите на skyprintbooks.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.

15. Потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на skyprintbooks.com с натискане на всеки един обект, линк или бутон намиращ се на skyprintbooks.com (с изключение на линка към настоящите общи условия), се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.


Продуктът е добавен успешно към сравнението на продукти!